OPRENSNING AF SØER

Hvorfor oprense søer, moser eller havne?

Ved at grave eller suge bundslam og mudder op fra en sø bliver alle afgrøder, næringstoffer og fosfor fjernet. Det giver en øget vanddybde og bedre vandkvalitet, som øger sigtbarheden i vandet naturligt.

Trænger din sø eller mose til at blive oprenset?

Vi har et erfarent mandskab, og det påkrævede maskineri til at oprense din sø eller mose. Hvad enten opgaven er lille eller stor, behandler vi den altid med respekt.